14 listopada 2020

Harmonogram

Nagrodzone referaty podczas III SKNS

Sekcja A

Jury zdecydowało się przyznać 3 pierwsze miejsca ex aequo za następujące referaty:

„Symulacje transportu elektronowego przez nanostruktury półprzewodnikowe” – Daniel Grzelec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Charakterystyka elektronów supratermalnych na międzyplanetarnych falach uderzeniowych” – Karol Fułat, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„Randomizowany algorytm Rungego-Kutty” – Tomasz Bochacik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyróżnienie:

„Niezmienniki topologiczne struktur fraktalnych” – Weronika Pasek, Politechnika Wrocławska

Sekcja B

Miejsce 1:

„Oddziaływania między cząsteczkami kwasu oleinowego i kwasu oleanolowego na granicy faz” – Martyna Krajewska, Politechnika Poznańska

Miejsce 2:

„Zastosowanie adsorpcji zmiennociśnieniowej do produkcji tlenu medycznego” – Adrian Lubecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Miejsce 3:

„Dwufunkcyjne czwartorzędowe sole tropiniowe jako nowa forma herbicydów” – Wiktoria Wilms, Politechnika Poznańska

Wyróżnienie:

„Modyfikacja chemiczna włókien celulozy oraz ich zastosowanie w kompozytach elastomerowych” – Karol Tutek, Politechnika Łódzka

Sekcja C

Miejsce 1:

„Enzyme based amperometric biosensor and its comparison with other techniques” – Maria Kuznowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Miejsce 2:

„Słodkie ciecze jonowe zawierające anion acesulfamu” – Witold Stachowiak, Politechnika Poznańska

Miejsce 3:

„Zdolność antyoksydacyjna sfermentowanych soków wybranych warzyw” – Patryk Zdziobek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyróżnienie:

„O stanach wibracyjnych nanodrutów AlGaN-owych, czyli o Ramanie bez napięć” – Radosław Szymon, Politechnika Wrocławska

Sekcja D

Jury zdecydowało się przyznać 2 pierwsze miejsca ex aequo za następujące referaty:

„Wpływ obecności metali ciężkich zawartych w popiołach lotnych na syntezę zeolitów” – Bartłomiej Pawlak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

„HYDRA v2 – rozwojowe szynowe działo elektromagnetyczne” – Mateusz Kłeczek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Miejsce 3:

„Analiza własności materiału kompozytowego przeznaczonego do budowy kadłuba łodzi solarnej” – Gabriela Hajduk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wyróżnienie:

„Wpływ sposobu laminowania ogniw fotowoltaicznych na ich generowaną moc elektryczną oraz wytrzymałość konstrukcji samolotu AGH Solar Plane” – Jan Kostecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

pl_PLPolski